13 Ocak 2014 Pazartesi

100.Yılında I. Dünya Savaşı / First World War CentenaryDokuz Eylül Üniversitesi

Edebiyat Fakültesi

II. Uluslararası Tarih Sempozyumu

100.Yılında I. Dünya Savaşı


      I.Dünya Savaşı’nın 100.yıldönümü vesilesiyle 16-18 Ekim 2014 tarihleri arasında düzenlemeyi planladığımız 100.Yılında I.Dünya Savaşı başlıklı uluslararası sempozyumda sizleri de aramızda görmekten kıvanç duyacağız. Bize katılın ve bu küresel anmada yerinizi alın. 


Dokuz Eylül University

Faculty of Arts

II. International History Symposium

First World War Centenary


      On the occasion of 100th anniversary of the First World War, Dokuz Eylül University organizes an international symposium named First World War Centenary, on 16-18 October 2014.  We will be glad to see you in the symposium. Join us and take part in this global commemoration. 


If you have any inquiries, suggestions or need further information please send us
an email to: dunyasavasisempozyumu@gmail.com